राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतची सुधारित शिष्यवृत्ती योजना बाबत परिपत्रक

Circular__Revised_rules_of_Minority_Scheme_

[Download]